728 x 90Complet el curs d'Iniciació a La Salle Palma. Encara queden places al de Sa Pobla (14/06/2019)

img

L'àrea de formació de la FBIB posa en marxa un curs d'Iniciació que es realitzarà al pavelló UGUI Arena de La Salle Palma i a Sa Pobla

En el cas del curs de La Salle Palma es farà de dilluns dia 1 a dissabte dia 6 de juliol de 2019. Ja no queden places a La Salle Palma i només vos podeu apuntar al de  Sa Pobla, de dia 1 a dia 13 de juliol de 2019.

Tot i això, els interessats en fer el curs a Palma es poden posar en llista d'espera enviant un mail a formacio@fbib-basket.com

Es pot donar el cas que mentre una persona està en llista d'espera a Palma s'acabin també les places a Sa Pobla.

CURS LA SALLE PALMA


El nombre màxim d’alumnes serà de 30 i tendran prioritat els alumnes aportats pel club organitzador (CB La Salle). Els i les alumnes hauran de tenir 16 anys o complir-los enguany.

HORARI

Aquest serà un curs realitzat amb el format intensiu. Les classes i els exàmens es distribuiran dins les franges horàries següents: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol: de 10:00h. a 14:00h.i de 16:00 a 20:00h.

Excepcionalment es podrien posar classes de 18 a 19 i de 19 a 20 hores.

El curs serà presencial amb una durada de 42 hores lectives.

CURS SA POBLA

El nombre màxim d’alumnes serà de 30 i tendran prioritat els alumnes aportats pel club organitzador. Els i les alumnes hauran de tenir 16 anys o complir-los enguany.

HORARI

Les classes i els exàmens es distribuiran dins les franges horàries següents: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol: de 18:00 a 22:00h. i 6, 13 de juliol: de 09:00h. a 14:00h.

El curs serà presencial amb una durada de 42 hores lectives.

ASSISTÈNCIA ALS DOS CURSOS

L’assistència és obligatòria al 100% de les hores de classe de les assignatures amb una càrrega inferior a les 4 hores presencials i del 75% a les assignatures amb 4 o més hores presencials. Els/Les alumnes que no compleixin aquests requisits no podran ser avaluats/ades. Si l’absència puntual és prou justificada, l’Àrea de Formació de la FBIB determinarà si l’alumne/a pot ser avaluat/ada a la segona convocatòria (recuperació).

INSCRIPCIÓ

El termini d'inscripció en qualsevol dels dos cursos comença en el moment de publicar-se la notícia i acaba en arribar al màxim d’alumnes. A partir d’aquest moment es crearà una llista d’espera respectant de forma rigorosa l’ordre d’inscripció.

Les persones interessades han de sol·licitar l’admissió al correu formacio@fbib-basket.com indicant el seu nom i llinatges i rebran la documentació necessària i el núm. de cc on han de fer l’ingrés. En arribar al màxim permès passaran a la llista d’espera per si hi hagués alguna baixa.

ATENCIÓ!!! ÉS IMPORTANT ESPECIFICAR AL MAIL EL CURS QUE ES VOL REALITZAR, SI EL DE PALMA O SA POBLA

NOMÉS S’ADMETRAN LES INSCRIPCIONS AUTORITZADES PER L’ÀREA DE FORMACIÓ A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC.

La matrícula és farà efectiva en el moment que ens envieu el comprovant del pagament dels 175 euros i la documentació exigida degudament emplenada (fins dia 25 de juny).

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook